Regulamin

1.                                Informacje o Sklepie

   

Internetowy sklep geodezyjny GEO-MAX, zwanym dalej Sklepem, działający pod adresam www.geo-max.eu oraz www.sklep-geodezyjny.pl (dalej: Sklep) prowadzony jest przez spółkę PMH Technik Sp.zo.o. z siedzibą w Złotoryi (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lipowa 6, 59-500 Złotoryja); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000624239; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000.00 zł.; NIP: 6941685772; REGON: 364745666

 

2.                                Przyjmowanie zamówienia

 

2.1.                        Składanie zamówień możliwe jest 24 h na dobę. GEO-MAX zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

2.2.        Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w sekcji Twoje konto w zakładce Zamówienia.

2.3.            GEO-MAX zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego lub odbiorcy przesyłki. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

2.4.              Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni roboczych nie będą realizowane.

2.5.                           Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.6.                           GEO-MAX. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

2.7.                       W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów GEO-MAX zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. Oferta sprzedaży jest aktualna do czasu jej zmiany. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie nie będzie realizowane.

2.8.                          GEO-MAX zastrzega sobie prawo do wycofania  ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się obecnie w sprzedaży.

2.9.             Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2.10.                       Chwilą wykonania zawartej w tej umowie sprzedaży, przez Sklep jest dzień odbioru towaru przez Klienta.

2.11.            Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 

3.                                  Zmiana lub anulowanie zamówienia

 

3.1.                     Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta - telefonicznie: (517173030), lub pocztą elektroniczną sklep@geo-max.eu.

 

4.                                  Polityka cenowa

 

4.1.            Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

5.                 Polityka rabatowa

 

5.1.             Dla Klientów, którzy złożyli zamówienia przekraczające wartość PLN 1.000,00 w ciągu ostatnich czterech miesięcy zostanie udzielony stały rabat w wysokości 10% (bez względu na wartość zamówienia). Rabat nie dotyczy kosztów przesyłki. Rabat ogólny nie sumuje się z ofertami specjalnymi typu: pakiety promocyjne, produkt tygodnia, - chyba, że regulamin danej promocji stanowi co innego.

 

5.2.           Dodatkowo, zarejestrowanym Klientom, którzy często składają zamówienia, nadawany jest uznaniowy rabat indywidualny łączący się z rabatem ogólnym. O nadaniu rabatu indywidualnego klient informowany jest pocztą elektroniczną wysyłanym na adres podany podczas rejestracji.

 

 

6.                  Faktury

 

6.1.            Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

 

7.                  Czas dostawy

 

7.1.               Okres oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od wyboru dostawcy.

7.2.               W przypadku przesyłki kurierskiej DHL:

7.2.1.            Zamówienia złożone do godz. 12.00 realizowane są w ciągu 36 godzin

7.2.2.            zamówienia złożone po godz. 12.00 realizowane są następnego dnia roboczego.

7.2.3.            realizacja zamówień złożonych w czwartek po godz. 12:00, w piątek, sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w

                    poniedziałek.

7.3.               W przypadku przesyłki Pocztą Polską:

7.3.1.            zamówienia realizowane są w terminie od 5 do 14 dni roboczych.

7.4.               Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie od 7 do 21 dni.

 

8.                 Koszt dostawy

 

8.1.               Koszt dostawy uzależniony jest od wagi oraz wymiarów zamówionych produktów. Do sumy PLN 1000,00 koszty dostawy zostaną refakturowane na Klienta w stosunku 1:1, bez względu na dostawcę i formę płatności.

8.2.               Zamówienia powyżej PLN 1.000,00 wysyłane są na koszt GEO-MAX, kurierem DHL lub Pocztą Polską (w zależności od wyboru klienta).

 

9.                 Formy płatności

 

9.1.               Sklep oferuje następujące formy płatności:

9.1.1.            za pobraniem (zapłata listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki)

9.1.2.            kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń platnosci.pl

9.1.3.            przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń platnosci.pl

9.1.4.            przelewem bankowym  na konto Aliorbank 09 2490 0005 0000 4530 7343 3188)

 

10.                 Reklamacje i zwroty

 

10.1.               Reklamacje towarów uszkodzonych rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta:  telefon: Działem Obsługi

                      Klienta - telefonicznie: (517173030, lub pocztą elektroniczną sklep@geo-max.eu.

10.2.               Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dn. 27.VI.2002r "O szczególnych warunkach sprzedaży i

                      konsumenckiej" oraz o zmianą Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr  141, poz. 1176 z późn. zm.).

10..3               W przypadku gdy otrzymany towar będzie posiadał wady ukryte, został uszkodzony podczas dostawy, lub

                      nie jest zgodny z zamówieniem należy niezwłocznie zgłosić to pocztą elektroniczną wraz z danymi

                      kontaktowymi osoby składającej reklamację i opisem powodu składania reklamacji oraz odesłać w ciągu

                      do 10 dni od daty wystawienia faktury VAT lub paragonu po spełnieniu wszystkich warunków reklamacji.

10.4.                             Wszystkie zakupione  produkty są objęte 6 miesięczną gwarancją.

10.5.               Podstawą przyjęcia reklamacji jest faktura VAT oraz w przypadku sprzedaży detalicznej karta gwarancyjna.

10.6.                             Koszty związane z wysyłką ponosi Klient.

10.7.               Czas rozpatrzenia i realizacji reklamacji wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania produktu

                      przez GEO-MAX.

10.8.                            W razie braku możliwości naprawy produktu sprzęt zostaje wymieniony.

10.9.                            W razie braku danego produktu na stanie magazynowym GEO-MAX zobowiązuje się do poinformowania o

                     wydłużeniu czasu realizacji lub zaproponowania produktu o podobnych parametrach i zwróceniu różnicy

                     wartości w razie gdy wartość zaproponowanego produktu będzie niższa niż reklamowanego, zastrzegając

                     sobie prawo do wymagania od Klienta dopłaty różnicy, jeśli wartość produktu zaproponowanego będzie

                     wyższa niż reklamowanego.

10.10.            Reklamacje dotyczące różnic w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, w szczególności barwa

                     lub ocień, zmiany wizualne niezależne od GEO-MAX nie stanowią podstawy do reklamacji.

10.11.                        Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

11.                 Ochrona danych osobowych

 

11.1.                          GEO-MAX jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu.

                    Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów

                    marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie

                    danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient Sklepu ma prawo

                    wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe

                    po uprzednim kontakcie z administratorem Sklepu drogą poczty elektronicznej pod adresem

                    sklep@geo-max.eu

11.2.             Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Dane osobowe

                    znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 

12.                 Newsletter

 

12.1.                             Każdy odwiedzający Sklep ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach

                     wydawniczych i promocjach. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego

                      otrzymywania. 

12.2.                           Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie

                     drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@geo-max.eu. Adresy e-mail subskrybentów nie są

                     przekazywane podmiotom trzecim. 

 

13.                 13. Kody rabatowe

 

13.1.                             Kody rabatowe uwzględniane są na wszystkie produkty dostępne w Sklepie.

 

14.                 Zmiana regulaminu

 

14.1.                             GEO-MAX zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 

15.                 Postanowienia końcowe

 

15.1.                              W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz

                      ustawy z dn 2.III.2000r. "O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

                      przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000r nr 22 poz 271).

15.2.                             Składając zamówienie Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy (Rozporządzenie

                      Ministra Finansów z dn. 27.IV.2004r. - Dz. U. 04.97.971).

15.3.                             Oferta internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz powinna być

                      postrzegana jako zaproszenie do składania ofert.

15.4.                             Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i zdjęcia są własnością ich producenta i zostały użyte jedynie

                      w celach informacyjnych. Zabrania się usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów

                      handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 
 


BEZPIECZNA
PŁATNOŚĆ

SZYBKI KONTAKT

mail: sklep@geo-max.eu

 

Zamówienia, faktury, wysyłka

tel. 517 17 30 30

Sprawy techniczne, zamówienia hurtowe

tel. 509 234 234

 
design & engine: okinet.pl       copyright geo-max 2011
dalmierz, niwelator, tachimetr, taśma pomiarowa Richter, drogomierz, lustro dalmiercze, teodolit, laser, łata niwelacyjna, tyczka, statyw, GPS, sprzet geodezyjny, geodezja, sprzet mierniczny, mierzenie